Reglementen

Reglement NTTO

Klik op de link hieronder om het wedstrijdreglement van de NTTO  te downloaden:

Reglement NTTO 2021 versie 05

Wedstrijd Reglement

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Op het tractorpulling terrein is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 • Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
 • Glas is op het hele terrein verboden, ook op de parkeerplaats en in het rennerskwartier dus.
 • Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 • Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 • Het meenemen van (alcoholische) dranken is op zich niet verboden, maar het nuttigen van meegebrachte alcoholische drank door personen jonger dan 18 jaar is wel strikt verboden.
 • Eventuele boetes die de organisatie krijgt vanwege het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 zullen zonder meer worden verhaald op de gebruiker dan wel verstrekker. Onder verstrekker kan ook een team o.i.d worden verstaan die zelf meegebrachte drank uitdelen.
 • Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van deze wedstrijd openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NTTO.
 • De banen en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 • Personen onder de 18 jaar zonder tractorrijbewijs mogen geen tractor besturen.
 • De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. (Dit geldt niet voor de machines die zich op de wedstrijdbanen bevinden).